Шер-Гиз Сапа

о. Алтын-Асыр Ваджип
м. Шер-Гиз Вада